уеб достъпен сайт български език английски език

Международно академично сътрудничество

Международно академично сътрудничество

 

Въпросите, свързани с международното сътрудничество на ПУ "Паисий Хилендарски", са от компетенцията на зам.-ректора по международно сътрудничество доц. д-р Надя Чернева, vice.ir@uni-plovdiv.bg

 

Университети, с които ПУ има договори за дългогодишно двустранно сътрудничество:

Австрия

 • Австрийски институт за Източна и Югоизточна Европа и Институт по славистика към Виенския университет

Армения

 • Еревански държавен университет

Беларус

 • Беларуски държавен университет

Великобритания

 • University of Bedfordshire Business School

Германия

 • Факултет по езикознание и литература на Технически университет – Дрезден
 • Университет за приложни науки - Мюнстер

Грузия

 • Държавен университет в Сухуми

Гърция

 • Технологичен институт в Серес

Индонезия

 • Университет „Паджаджаран“

Испания

 • Международен институт по социология на правото – Оняти
 • Университет на Гранада
 • Национален университет за дистанционно обучение (UNED)

Италия

 • Университет в Салерно

Казахстан

 • Каспийски държавен университет по технология и техника "Ш.Есенов"
 • Павлодарски държавен педагогически университет
 • Университет за международни отношения и световни езици „Аблай хан”

Китай

 • Hebei Foreign Studies University

Мексико

 • Автономен университет на Баха Калифорния

Полша

 • Университет "Адам Мицкевич"в Познан
 • Колеж "Андржей Фриц Модржевски" – Краков

РСръбска - Босна и Херцеговина

 • Университет в Баня Лука

Русия

 • Санкт-Петербургски национален изследователски университет за информационни технологии, механика и оптика (ИТМО)
 • Санкт-Петербургски държавен технологичен институт (технически университет)
 • Омски държавен университет „Ф.М. Достоевски“
 • Московски държавен педагогически университет
 • Московски градски психолого-педагогически университет
 • Костромски държавен университет „Н. А. Некрасов”
 • Брянски държавен университет “Академик И.Г.Петровски”
 • Руски университет на дружбата на народите
 • Тулски държавен педагогически университет "Л. Н. Толстой"

Северна Македония

 • Университет “Гоце Делчев” - гр.Щип

 Сърбия

 • Университет в Ниш
 • Технически факултет на Белградския университет - гр.Бор
 • Университет в Крагуевац

Турция

 • Тракийски университет - Одрин
 • Университет в гр. Къркларели
 • Анадолски университет
 • Институт "Юнус Емре" 
 • Университет в Истанбул
 • Университет Гази - Анкара 

Украйна

 • Запорожки национален университет
 • Бердянски държавен педагогически университет
 • Лвовски национален университет „Иван Франко“
 • Лвовски национален политехнически университет
 • Държавен университет по мениджмънт в гр. Донецк
 • Харковски национален икономически университет „Саймън Кузнец“

Унгария

 • Университет „Лоранд Йотвьош“

Чехия

 • Карлов университет
 • Масариков университет

Швейцария

 • Фрибургски университет

Япония

 • Университет „Тойо“

 

 

Прием на чуждестранни граждани

 

Регистрация в полицията на чуждестранни студенти и преподаватели

 • За кратък престой /до 3 месеца/ не се извършва регистрация в полицията. За справка: Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, ДВ бр. 153 от 1998 г., изм. бр. 11 от 2005 г. Изменението е в сила от 1 януари 2006 г.
 • За продължителен престой /от 3 до 12 месеца/ чужденецът е длъжен да притежава виза, валидна за срок от 90 дни. При пристигане в България в срок от 5 календарни дни се извършва продължаване срока на пребиваване за необходимия период от време в полицията и издаване на лична карта на чужденец.

 

Необходими документи за продължаване срока на пребиваване на студент:

 • копие от договор за наем / настанителна заповед от общежитие;
 • уверение от ПУ, че студентът е записан за редовно обучение;
 • копие от международен паспорт;
 • попълнена молба по образец.

След одобрение на молбата се заплаща държавна такса съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, както следва: за престой до 6 месеца - 200 лв.; за престой до 1 година - 500 лв.

Представят се 2 снимки и се попълва молба за издаване на лични документи по образец.

 

Необходими документи за продължаване срока на пребиваване на преподавател:

 • копие от договор за наем;
 • писмо от МОН, съдържащо условията за назначаване на работа на чуждестранния лектор;
 • копие от трудовия договор с ПУ / уверение от ПУ, че лекторът ще бъде назначен на работа;
 • копие от международен паспорт;
 • попълнена молба по образец.

След одобрение на молбата в МВР се представят 2 снимки и се попълва молба за издаване на лични документи по образец.

Всички чужденци в Пловдив се регистрират в МВР на адрес:

ул. "Волга"47А

тел. 032 932898

 

Услуги

При изрично изразено желание на заминаващи преподаватели, студенти или служители в ОМС се правят резервации, купуват се самолетни билети и се издават медицински застраховки "асистанс" за пътуване в чужбина.

За членовете на Ръководството на ПУ тези дейности са задължителни за ОМС.

ОМС консултира чуждестранни студенти и преподаватели при настаняването им в Пловдив.

Последна промяна на 24 Февруари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол