web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Международно сътрудничество » Международно академично сътрудничество

Международно академично сътрудничество

Международно академично сътрудничество

 

Въпросите, свързани с международното сътрудничество на ПУ "Паисий Хилендарски", са от компетенцията на зам.-ректора по международно сътрудничество и наука проф. д-р Невена Милева, nevena.mileva@gmail.com

 

Университети, с които ПУ има договори за дългогодишно двустранно сътрудничество:

 

Австрия:

 • Институт за славистика на Виенския университет

Беларус:

 • Беларуски държавен университет - Минск

Германия:

 • Университет в Кобленц-Ландау
 • Технически университет – Дрезден
 • Университет за приложни науки Мюнстер

Гърция:

 • Технически университет – Серес

Индия:

 • Университет “Нирма” - Ахмедабад

Индонезия:

 • Университет Паджаджаран

Испания:

 • Международен институт по социология на правото – Оняти
 • Университет на Гранада

Италия:

 • Университет във Флоренция

Канада:

 • Университет в Квебек

Колумбия:

 • Университет "Лос Либертадорес" - Богота

Македония:

 • Университет “Гоце Делчев” - гр.Щип

Мексико:

 • Автономен университет на Баха Калифорния
 • Университет Колима

Полша:

 • Университет "Мария Кюри Склодовска" – Люблин
 • Университет "Адам Мицкевич"- Познан
 • Колеж "Анджей Фрич Моджевски" - Краков
 • Академия Подласка - Шедлце

Р. Армения:

 • Еревански държавен университет

Р. Сърбия, Босна и Херцеговина:

 • Университет в Баня Лука
 • Технически факултет на Белградския университет - гр.Бор
 • Университета в Крагуевац
 • Университета в Ниш

Русия:

 • Санкт-Петербургски държавен университет
 • Обединен институт за ядрени изследвания – Дубна
 • Московски градски психолого-педагогически университет
 • Брянски държавен университет “Академик И.Г.Петровски”
 • Държавен университет “ Н.А.Некрасов” – гр.Кострома
 • Московски държавен педагогически университет

Турция:

 • Тракийски университет в Одрин
 • Университет в гр. Къркларели

Украйна:

 • Запорожски национален университет
 • Бердянски държавен педагогически университет
 • Днепропетровски национален университет

Чехия:

 • Карлов университет – Прага
 • Университет “Томаш Масарик” - Бърно

 

 

 

1. Задгранични командировки на преподаватели, студенти и служители

 

Процедура:

 • Официално разрешение за заминаване в чужбина се дава от ректора при наличие на положителна резолюция от декана на съответния факултет върху писмена молба или доклад, придружени от покана или друг документ, поясняващ финансовите условия на пътуването.
 • Когато командировката е със средства от ПУ, докладът се дава първо за резолюция на ректора и след това се носи в ОМС за изготвяне на заповед.
 • Когато не се ползват университетски източници за финансиране, докладът с поканата се оставят направо в ОМС. Условията в поканата, засягащи финансирането, трябва да са преведени на български език.
 • Когато се ползват средства от фонд "Научни изследвания" на ПУ, се взема писмена резолюция от НПД.

Молбата за издаване на заповед за командировка трябва да се подаде в ОМС най-малко 5 работни дни преди пътуването. Когато командировката е свързана с предварителни плащания по банков път или теглене на валута, заявката трябва да се даде 10 дни по-рано.

Заповед за командировка на преподаватели и служители се издава с продължителност до 30 дни. Останалият период от престоя в чужбина се оформя с положително решение на Факултетния съвет и молба за отпуск в "Личен състав".

При заминаване на студенти няма ограничения в продължителността.

В 15 дневен срок след завръщането си от чужбина всеки е длъжен да представи в ОМС писмен отчет за проведената командировка, адресиран до Ректора на ПУ.

 

2. Прием на чуждестранни граждани

 

Регистрация в полицията на чуждестранни студенти и преподаватели

 • За кратък престой /до 3 месеца/ не се извършва регистрация в полицията. За справка: Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, ДВ бр. 153 от 1998 г., изм. бр. 11 от 2005 г. Изменението е в сила от 1 януари 2006 г.
 • За продължителен престой /от 3 до 12 месеца/ чужденецът е длъжен да притежава виза, валидна за срок от 90 дни. При пристигане в България в срок от 5 календарни дни се извършва продължаване срока на пребиваване за необходимия период от време в полицията и издаване на лична карта на чужденец.

 

Необходими документи за продължаване срока на пребиваване на студент:

 • копие от договор за наем / настанителна заповед от общежитие;
 • уверение от ПУ, че студентът е записан за редовно обучение;
 • копие от международен паспорт;
 • попълнена молба по образец.

След одобрение на молбата се заплаща държавна такса съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, както следва: за престой до 6 месеца - 200 лв.; за престой до 1 година - 500 лв.

Представят се 2 снимки и се попълва молба за издаване на лични документи по образец.

 

Необходими документи за продължаване срока на пребиваване на преподавател:

 • копие от договор за наем;
 • писмо от МОН, съдържащо условията за назначаване на работа на чуждестранния лектор;
 • копие от трудовия договор с ПУ / уверение от ПУ, че лекторът ще бъде назначен на работа;
 • копие от международен паспорт;
 • попълнена молба по образец.

След одобрение на молбата в МВР се представят 2 снимки и се попълва молба за издаване на лични документи по образец.

Всички чужденци в Пловдив се регистрират в МВР на адрес:

ул. "Волга"47А

тел. 932 898

 

3. Услуги

При изрично изразено желание на заминаващи преподаватели, студенти или служители в ОМС се правят резервации, купуват се самолетни билети и се издават медицински застраховки "асистанс" за пътуване в чужбина.

За членовете на Ръководството на ПУ тези дейности са задължителни за ОМС.

ОМС консултира чуждестранни студенти и преподаватели при настаняването им в Пловдив.

Последна промяна на 04 Април 2019