web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Международно сътрудничество » Международно академично сътрудничество

Международно академично сътрудничество

Международно академично сътрудничество

 

Въпросите, свързани с международното сътрудничество на ПУ "Паисий Хилендарски", са от компетенцията на зам.-ректора по международно сътрудничество доц. д-р Надя Чернева, vice.ir@uni-plovdiv.bg

 

Университети, с които ПУ има договори за дългогодишно двустранно сътрудничество:

 

Австрия:

 • Институт за славистика на Виенския университет

Беларус:

 • Беларуски държавен университет - Минск

Германия:

 • Университет в Кобленц-Ландау
 • Технически университет – Дрезден
 • Университет за приложни науки Мюнстер

Гърция:

 • Технически университет – Серес

Индия:

 • Университет “Нирма” - Ахмедабад

Индонезия:

 • Университет Паджаджаран

Испания:

 • Международен институт по социология на правото – Оняти
 • Университет на Гранада

Италия:

 • Университет във Флоренция

Канада:

 • Университет в Квебек

Колумбия:

 • Университет "Лос Либертадорес" - Богота

Македония:

 • Университет “Гоце Делчев” - гр.Щип

Мексико:

 • Автономен университет на Баха Калифорния
 • Университет Колима

Полша:

 • Университет "Мария Кюри Склодовска" – Люблин
 • Университет "Адам Мицкевич"- Познан
 • Колеж "Анджей Фрич Моджевски" - Краков
 • Академия Подласка - Шедлце

Р. Армения:

 • Еревански държавен университет

Р. Сърбия, Босна и Херцеговина:

 • Университет в Баня Лука
 • Технически факултет на Белградския университет - гр.Бор
 • Университета в Крагуевац
 • Университета в Ниш

Русия:

 • Санкт-Петербургски държавен университет
 • Обединен институт за ядрени изследвания – Дубна
 • Московски градски психолого-педагогически университет
 • Брянски държавен университет “Академик И.Г.Петровски”
 • Държавен университет “ Н.А.Некрасов” – гр.Кострома
 • Московски държавен педагогически университет

Турция:

 • Тракийски университет в Одрин
 • Университет в гр. Къркларели

Украйна:

 • Запорожски национален университет
 • Бердянски държавен педагогически университет
 • Днепропетровски национален университет

Чехия:

 • Карлов университет – Прага
 • Университет “Томаш Масарик” - Бърно

 

 

Прием на чуждестранни граждани

 

Регистрация в полицията на чуждестранни студенти и преподаватели

 • За кратък престой /до 3 месеца/ не се извършва регистрация в полицията. За справка: Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, ДВ бр. 153 от 1998 г., изм. бр. 11 от 2005 г. Изменението е в сила от 1 януари 2006 г.
 • За продължителен престой /от 3 до 12 месеца/ чужденецът е длъжен да притежава виза, валидна за срок от 90 дни. При пристигане в България в срок от 5 календарни дни се извършва продължаване срока на пребиваване за необходимия период от време в полицията и издаване на лична карта на чужденец.

 

Необходими документи за продължаване срока на пребиваване на студент:

 • копие от договор за наем / настанителна заповед от общежитие;
 • уверение от ПУ, че студентът е записан за редовно обучение;
 • копие от международен паспорт;
 • попълнена молба по образец.

След одобрение на молбата се заплаща държавна такса съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, както следва: за престой до 6 месеца - 200 лв.; за престой до 1 година - 500 лв.

Представят се 2 снимки и се попълва молба за издаване на лични документи по образец.

 

Необходими документи за продължаване срока на пребиваване на преподавател:

 • копие от договор за наем;
 • писмо от МОН, съдържащо условията за назначаване на работа на чуждестранния лектор;
 • копие от трудовия договор с ПУ / уверение от ПУ, че лекторът ще бъде назначен на работа;
 • копие от международен паспорт;
 • попълнена молба по образец.

След одобрение на молбата в МВР се представят 2 снимки и се попълва молба за издаване на лични документи по образец.

Всички чужденци в Пловдив се регистрират в МВР на адрес:

ул. "Волга"47А

тел. 032 932898

 

Услуги

При изрично изразено желание на заминаващи преподаватели, студенти или служители в ОМС се правят резервации, купуват се самолетни билети и се издават медицински застраховки "асистанс" за пътуване в чужбина.

За членовете на Ръководството на ПУ тези дейности са задължителни за ОМС.

ОМС консултира чуждестранни студенти и преподаватели при настаняването им в Пловдив.

Последна промяна на 09 Октомври 2019