уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Докторантски дебюти

Докторантски дебюти

На 21 май 2024 г. в Заседателната зала на Пловдивския университет за първи път се проведе научният форум „Докторантски дебюти“, организиран от Academia Iuventutis. Тържествено начало на събитието дадоха проф. д-р Владимира Ангелова, представител на ректорското ръководство, и проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, ръководител на Университетския център. Те поздравиха младите учени и им пожелаха да запазят устрема и дързостта на първите си мечти на  зследователи и да постигнат високи успехи в света на науката. Сред специалните гости на събитието бяха представители на деканските ръководства на  акултетите, научните ръководители на дебютантите, представители на отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“.

Форумът „Докторантски дебюти“ протече в четири панела с водещи: гл. ас. д-р Д. Панчев, ас. д-р А. Ертюрк-Минчева, доц. д-р Д. Божилов, гл. ас. д-р М. Кацарска. Участниците, 12 нови докторанти от различни факултети (В. Ботева, Д. Босилкова, Д. Димитрова, Ив. Колев, Й. Гудалова, Кр. Колева, Кр. Лъсков, М. Бъчварова, М. Влаева, М. Тильовска, С. Матева, Ян. Климентова-Николова), имаха възможността да представят пред колегите си проекта на своята  зследователска работа, както и първите резултати от нея. Разнообразието от теми („Mултикомпонентни реакции за амидоалкилиране на кислородсъдържащи индоли“, „Към въпроса за креолизирания текст“, „Aспекти на психологическата война във византийските военни трактати от IX- X век“, „Електронно правосъдие“ и др.) беше съпътствано от оживени, многопосочни дискусии. Дебютантите преживяха удоволствието, но и изпитанието да предизвикаш интереса на колегите си, да си готов да защитиш научните си избори.

Събитието завърши с поздравление към всички участници и пожелание то да се превърне в традиция. Предстои издаване на електронен сборник с представените на форума доклади.

525A5539

525A5567

525A5590

525A5556

Последна промяна на 2024-05-28 10:15:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол