уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Летен отдих в учебно-творческата база в град Ахтопол за работещи в Пловдивския университет

Летен отдих в учебно-творческата база в град Ахтопол за работещи в Пловдивския университет

През периода 15 юли – 30 август в Университетската учебно-творческа база в град Ахтопол е осигурен летен отдих за работещи в Пловдивския университет и техните семейства.  

Настаняването ще е в 14 стаи, във всяка от които има две единични легла и един разтегателен фотьойл. Снимки от учебно-творческата база в гр. Ахтопол има на следния линк.

Продължителността на престоя за летен отдих в тази база е 6 нощувки, като смените за пребиваване през лятото на 2024 г. са следните:

1 -ва

2-ра

3-та

4-та

5-та

6-та

15.07. -21.07.

23.07. -29.07.

31.07. -06.08.

08.08. -14.08.

16.08. -22.08.

24.08. -30.08.

 

Таксата за целия престой е 360 лв. 

Право да кандидатства има всеки, който към настоящия момент работи в ПУ „П. Хилендарски“.

Класирането на кандидатите ще е по следния начин:

 1. По критерия „трудов стаж в Университета по години и месеци“, който се приравнява в брой точки. Например: 

трудов стаж 3 години и 6 месеца - 306 точки;

трудов стаж 3 години и 11 месеца - 311 точки; 

 трудов стаж 36 години и 6 месеца - 3606 точки; 

трудов стаж 36 години и 11 месеца - 3611 точки; 

и т.н.

 1. При кандидатстване на двама работещи в Университета (съпруг и съпруга) точките за класиране се формират по следния начин: 100% точките на заявителя и 30% от точките на придружителя.
 2. Към получения брой точки се добавят допълнително по 500 точки за дете.
 3. Предимство при настаняването имат:

А) самотни майки/бащи с деца до 18 години.

Б) лица с трайни увреждания със 70% и над 70% ТЕЛК/НЕЛК. 

Желаещите да почиват в Учебно-творческата база в гр. Ахтопол подават заявление през периода 27 май – 14 юни 2024 г. в електронен вид на имейл utb@uni-plovdiv.bg (по изключение заявления на хартиен носител се подават в отдел „Снабдаване“ и в стая „ Стипендии и Общежития“).

 Класирането на кандидатите ще бъде обявено на 18 юни 2024 г. 

Забележки:

 1. С цел оперативност при класирането, препоръчително е в заявлението да се посочат повече от една възможни смени за настаняване в базата, подредени по степен на желание;
 2. Относно получаването на настанителните карти - информацията ще бъде обявена в деня на класирането.

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2024-05-14 10:20:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол