уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Проф. Румен Младенов поздрави участниците в престижен форум в Лисабон под патронажа на вицепрезидента на България

Проф. Румен Младенов поздрави участниците в престижен форум в Лисабон под патронажа на вицепрезидента на България

В периода 13 – 15 март 2024 г. в Лисабон се проведе форум "Иновативни методи и материали за преподаване на българската история и география на България в българските училища в чужбина" под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. Събитието бе организирано от Министерството на образованието и науката на Р България, Португалско-българската асоциация „Св. св. Кирил и Методий“, с партньорството на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Асоциацията на българските училища в чужбина и Лисабонския университет. Форумът събра над 50 учители от български неделни училища от 15 държави. На откриването му присъстваха още представители на Министерството на образованието и науката, посланикът на Република България в Лисабон г-н Иван Найденов, ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов и ръководителят на Центъра за славянски езици към Факултета по хуманитарни науки проф. Георги Христовски.

От името на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов поднесе поздравителен адрес към участниците и изрази своята увереност, че форумът ще бъде източник на вдъхновение и ще допринесе за създаването на нови и ефективни подходи към преподаването на българската история и география в чужбина, защото представлява важна платформа за обмяна на идеи и практики, които ще обогатят образователния процес. Проф. Младенов отбеляза важността от изучаването на историята и географията на България и същественото им значение за запазването на нашата културна идентичност и за разбирането на нашето минало, което носи ключови уроци за нашето бъдеще.

През първия ден, след встъпителното слово на г-жа Илияна Йотова и презентацията на г-жа Ваня Балчева – директор дирекция ОБГУМ към МОН, беше направена оценка на състоянието на българските общности в чужбина. Освен това, бяха представени пътища за развитие на българските общности извън страната, както и стратегии и национални програми за българските училища в чужбина. Г-жа Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на БНР, предостави на участниците ценна информация за връзките с българските национални медии.

Темата, представена от Борис Михайлов - докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, предизвика интерес сред учителите от българските неделни училища, участващи на форума в Лисабон. Той запозна преподавателите с практическите ползи от използването на изкуствения интелект в обучението по история на България и превръщането му в иновативен инструмент за обогатяване на образователния процес, което доведе до оживена дискусия между колегите.

На втория ден от форума бяха представени презентации на представители на български учители в чужбина - д-р Валентина Александрова-Кирова от Българското училище „Иван Станчов“ в Лондон, която изнесе презентация на тема: „Вълнуващо пътуване във времето и пространството: иновации в преподаването на българската история и география в българските неделни училища в чужбина“, и Евелина Раднева от Българското училище „Джон Атанасов“ в Чикаго,  която представи практически насоки  относно групов проект по география и икономика "Моите любими места в България“.

Голям интерес предизвика и представянето на докторанта от катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ Виктория Недевска, която показа възможностите за иновации в преподаването чрез формите на нематериалното културно наследство. Самата тя бе облечена в 150-годишна кюстендилска носия и демонстрира на практика как културното наследство може да бъде включено в методиката на обучение на децата от българските неделни училища. Интерес предизвика и представеното от нея проучване за шевицата като живо наследство.

В края на събитието доц. д-р Адриана Любенова от Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ връчи и сертификати за преминато обучение в рамките на форума, а всички участници си направиха обща снимка и си пожелаха час по-скоро да приложат на практика наученото по време на трите дни в Лисабон, както и да задълбочат контактите помежду си, за да поддържат устойчива мрежата, създадена от Асоциацията на българските училища зад граница и подкрепяна от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Последна промяна на 2024-03-20 15:41:25
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол