уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Нов електронен портал на ПУ „Паисий Хилендарски“

Нов електронен портал на ПУ „Паисий Хилендарски“

Разработен е електронен портал https://e-portal.uni-plovdiv.bg от Университетския информационен център, който предоставя възможност за достъп до общи информационни системи в ПУ „Паисий Хилендарски“, като:

  • Създаване на електронна поща;
  • Достъп до електронна среда G Suite за организация на учебния процес за дистанционно обучение;
  • Активиране/деактивиране на VPN (за служители на ПУ);
  • Информация за актуални новини, събития и съобщения, свързани с Университета;
  • Проверка на здравноосигурителен статус (за студенти);
  • Провека на платени такси (за студенти);
  • Актуална информация за настоящия студентски статус в образователния процес (за студенти).

Достъп до платформата се осъществява чрез акаунт към uni-plovdiv.bg. Потребителите, които нямат такъв могат да си създадат на https://e-portal.uni-plovdiv.bg.

Платформата може да бъде използвана от действащи, прекъснали и семестриално завършили студенти и служители на Пловдивски университет.

За възникнали въпроси може да се обръщате към служителите в УИЦ и на телефони 032/261 305, 032/261 287, 032/261 205.

 

Последна промяна на 2020-05-15 07:40:56
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол