уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Летен отдих през 2024 г. в учебно-творческата база на ПУ „Паисий Хилендарски“ в село Загражден

Летен отдих през 2024 г. в учебно-творческата база на ПУ „Паисий Хилендарски“ в село Загражден

Преподавателите  и служителите на ПУ „Паисий Хилендарски“, които желаят да използват Учебно-творческата база на Пловдивския университет в с. Загражден през летния период, следва да изпратят попълнени заявление и настанителна карта, в срок от 27 май до 14 юни 2024 г. на имейл utb@uni-plovdiv.bg (по изключение заявления и настанителни карти на хартиен носител се подават в отдел „Снабдаване“ и в стая „ Стипендии и Общежития“)

Заплащането за престоя се извършва при домакина в УТБ Загражден:

- нощувка в реновирана стая – 40.00 лв. (за стая);
- нощувка в нереновирана стая – по 10.00 лв. на легло.

 

  1. Забележка: относно получаването на настанителните карти - информацията ще бъде обявена на 18 юни.
Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2024-05-13 15:30:03
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол