уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Прогнозен индивидуален план

Прогнозен индивидуален план

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Необходимо e да се попълни прогнозен индивидуален план за академичната 2024/2025 г.

След вход в системата е-портал, в менюто Индивидуален план, подменю "Прогнозен" е създаден формуляр за попълване на прогнозна преподавателска заетост и видео инструкция. Необходимо е да се попълни плана за определената учебна заетост за академична 2024/2025 г.
След попълване данните се експортират от бутон "Експорт на прогнозен индивидуален план и друга заетост" и се предават разпечатаните от е-портал хартиени варианти на индивидуалните планове 2 екземпляра) на ръководителя на катедрата.

Срокът за попълване е до 31.05.2024 г. включително.
Въведените данни в секция "Прогнозен" ще се мигрират автоматично в секция "Текущ" на 01.09.2024 г.


За указание при попълване изгледайте видеото в секция "Видео инструкции".

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - developers@uni-plovdiv.bg;

Одобрил: проф. д-р Балик Джамбазов; Последна промяна на 2024-05-13 12:38:24
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол