уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Стипендиантски програми на Хазарския университет в гр. Баку, Азербайджан

Стипендиантски програми на Хазарския университет в гр. Баку, Азербайджан

    Хазарският университет в гр. Баку, Азербайджан, предлага следните две стипендиантски програми за учебната 2024/2025 г.:

    - Първата стипендия е на конкурсен принцип. Тя е предназначена за студентки, които желаят да се обучават за придобиване на ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“. Стипендията покрива годишната такса за обучение и настаняване в студентско общежитие, месечна стипендия за учебната 2024/2025 г. и транспортните разходи за еднократно пътуване от и до Азербайджан, икономична класа (отиване и връщане). Краен срок за кандидатстване – 1 юни 2024 година.

    - Втората стипендия е за придобиване на ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“. Краен срок за кандидатстване: 5 май 2024 г.

    За допълнителна информация относно тези стипендиантски програми – на електронен адрес: admissions@khazar.org

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2024-04-23 10:46:04
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол