уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Кръгла маса по повод на 24 май и 220 години Френски граждански кодекс

Кръгла маса по повод на 24 май и 220 години Френски граждански кодекс

На 23 май 2024 г. в Пловдив се проведе едно значимо академично събитие –  международната кръгла маса „Кодификации и кодекси“. Тя беше организирана съвместно от Българската група на Асоциация ,,Анри Капитан“ на приятелите на френската правна култура и от Юридическия факултет (ЮФ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Чрез кръглата маса се отбелязаха своеобразно две важни постижения на човешката духовност – 24 май, Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както и 220 години от влизането в сила на Френския граждански кодекс. Освен постижения, те са от своя страна и трамплин към следващи върхове в човешкия напредък.

Участниците бяха приветствани от името на ректора на Пловдивския университет проф. Румен Младенов, от декана на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева, от г-н Севдалин Божиков – дългогодишен съдия и носител на Ордена на академичните палми, от президента на Асоциацията ,,Анри Капитан“ проф. Филип Дюпишо, както и от председателя на Управителния съвет на Българската група на Асоциацията проф. дюн Малина Новкиришка. Бяха прочетени поздравителни адреси от докторите хонорис кауза на ЮФ проф. Антонио Фернандес де Бухан и чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова, която е и председател на Научния съвет на Българската група на Асоциация ,,Анри Капитан“.

Същинската научна част на кръглата маса беше разделена на два панела – сутрешен и следобеден, с модератори съответно доц. д-р Ангел Шопов и доц. д-р Ярослава Генова. Разискванията протекоха основно на френски и английски език, тъй като почти половината участници бяха от чужбина. Отделни презентации бяха изнесени и на български език.

На първия панел на научния форум бяха разгледани общи въпроси и исторически аспекти на кодификациите и кодексите в гражданското право. Докладът на президента на Асоциацията проф. Дюпишо от Университета Париж 1, Пантеон-Сорбона, Франция, беше посветен на съставянето на Френския граждански кодекс (ФГК), на влиянието му върху другите национални кодификации, както и на съвременния европейски кодификационен процес. Докладчикът подчерта успеха на кодификациите в Европа, чието начало поставя ФГК, след което проследи влиянието на  неговия модел не само на Стария континент. Съвременната перспектива беше илюстрирана от проекта за Европейски търговски кодекс, подготвен от Асоциацията „Капитан“.

Вторият ключов докладчик, проф. Жан-Филип Дюнан от Университета в  Нюшател, Швейцария, проследи влиянието на Френския граждански кодекс върху процеса на гражданската кодификация на Швейцария. Проф. Дюнан разгледа този процес както на кантонално, така и на федерално ниво, посочи също и научната комуникация между редактора на проекта за Швейцарския граждански кодекс проф. Южен Юбер (Ойген Хубер) и неговите френски колеги.

Тематиката на следващите доклади беше подобна, вследствие на което те ,,обрисуваха една пъстра ,картина“ на кодификационните процеси главно на европейския континент. Тази картина даде представа както за тези процеси в България, Украйна, Румъния, така и за историческата перспектива на кодификациите от Древен Рим до наши дни.

Вторият панел на научния форум беше посветен на съвременните кодекси и кодификации. Разискваха се множество теми. Една от централните остана частноправната проблематика –  национална и международна. Стана дума например дори за гражданските кодекси на Перу и Китай; за моделите на вписвания при недвижимите имоти; за кодифицирането de lege ferenda на интелектуалната собственост и потребителското право, de lege lata  – на мерките за подкрепа на уязвимите лица, включително и за кодифицирането на международното частно право в национален и европейски мащаб. Не останаха без внимание и кодификационните въпроси на публичното право – на изборното право, на наказателното и наказателно-изпълнителното право и други.

Във форума, продължил през целия ден в Ректората на университета, както и онлайн, взеха участие двадесет и осем учени от над 12 различни университети и научни институции в България, Италия, Франция, Румъния и Швейцария. Освен че чрез кръглата маса много успешно се отбелязаха двата повода за нейното провеждане, тя беше и място, на което учени и изследователи обмениха идеи и представиха множество гледни точки за различните аспекти от кодификационните процеси и резултатите от тях – самите кодекси. Заслужава си да се отбележи сподели удовлетворението на проф. Дюпишо, че празнува за първи път тази годишнина на ФГК именно в Пловдив – дори във Франция до момента тя е останала почти неотбелязана.

Събитието се проведе с подкрепата на Факултетния студентски съвет и на Пловдивската адвокатска колегия, за която организаторите благодарят.

Кръглата маса беше и първата научна проява на новоучредената Българска група на Асоциация ,,Анри Капитан“. Групата вече има своя е-поща и профил във Фейсбук. Нейни членове са поканени наесен в Букурещ да обсъждат бъдещи инициативи за региона на Балканите. Нека се множат нейните прояви и последователи!

525A5754

 

525A5729

525A5733

Последна промяна на 2024-06-24 17:31:42
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол