уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Студентски литературен конкурс за поезия и проза

Студентски литературен конкурс за поезия и проза

Вестник „Пловдивски университет“ обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа.

В конкурса могат да участват всички студенти и докторанти от Пловдивския университет.

За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три награди. Материалите трябва да бъдат напечатани (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, факултетен номер, е-mail и телефон за връзка).

Краен срок за получаване на творбите е 20 април 2024 година.  Текстовете могат да бъдат донесени (разпечатани в два екземпляра) в редакцията на  в. „Пловдивски университет“ (Ректората, южния двор); или да бъдат изпратени на единия от следните два мейла: vestnik_pu@abv.bg / tiliotilev@uni-plovdiv.bg

За отчитането на резултатите и връчването на наградите ще има допълнителна информация.

 

Последна промяна на 2024-02-27 11:13:44
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол