уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Заявяване на участие в дейности по международно сътрудничество (проект ДУЕкоС)

Заявяване на участие в дейности по международно сътрудничество (проект ДУЕкоС)

В изпълнение на дейност 3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище от Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие по проект BG-RRP-2.004-0001-C01, “Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми - ДУЕкоС”, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост по Компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и Стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“,

Ви информираме за възможността да заявите интерес за финансиране на една от следните дейности:

 • Посещения с цел извършване на съвместни научни изследвания в организации или фирми в чужбина;
 • Привличане на чуждестранни учени/експерти във висшето училище за осъществяване на сътрудничество;
 • Краткосрочни специализации на изследователи в чужбина;
 • Участие на учените от университета в конференции, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област);
 • Организиране на научни конференции, семинари, школи и др.

Планираните дейности трябва да бъдат реализирани до 30 юни 2026 г.

Целева група на конкурса включва млади учени, преподаватели и изследователи от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, които да отговарят на следните условия:

 • Да не са част от научните групи, които работят по проект ДУЕкоС;
 • Да владеят писмено и говоримо поне един чужд език, на който ще се извърши обменът в приемащата организация или фирма, на ниво В2 според Европейската езикова рамка;

В случай че имате намерение да заявите интерес е необходимо да попълните заявление за кандидатстване (образец) и да го изпратите по електронен път на имейл: ilianasah@uni-plovdiv.bg. Краен срок за заявяване на интерес: 31 май 2023 г.

Допълнителна информация относно селекцията и финансирането на заявените дейности ще бъде предоставена на по-късен етап.

 

Последна промяна на 2023-05-12 09:34:47
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол