уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Стипендии за студенти от УниКредит Булбанк

Стипендии за студенти от УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк подкрепя финансово студенти, обучаващи се в направленията: Икономика, Финанси, Бизнес Администрация, Информационни технологии и Математика, като същевременно им се предоставя възможност да се докоснат до реалния бизнес чрез провеждане на стаж.

Стипендията е с общ размер на 2300 лева.

Повече информация относно инициативата, условията, както и начина за кандидатстване, се съдържа на следния линк: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/karieri/stipendii/  

Краен срок за кандидатстване: 15.03.2024 г.

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2024-02-27 13:34:59
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол