уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

 

Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

„Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите - ДУЕкоС“

 

От началото на 2023 година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ започна изпълнението на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие BG-RRP-2.004-0001-C01, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост по Компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и Стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

Подробности за програмата

 

Последна промяна на 2023-03-14 13:45:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол