уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage)

Покана за участие с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage)

Отправена е покана за участие в конкурс с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage).

Конкурсът предоставя възможност за представяне на изследователски проекти свързани с ролята на културното наследството в обществото. Това включва въпроси като роля на културното наследство за формирането на идентичности, институционално управление на културното наследство, дигитализацията като средство за достъп до куртурното наследство. Конкурсът има за цел да подкрепи проекти, които предоставят възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от Европейската общност.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Преосмисляне на имплицитната роля на културното наследство в обществото (Rethinking the implicit role of cultural heritage in society);
  • Перспективи и изграждане на културно наследство (Perspectives on and constructions of cultural heritage);
  • Подходи за управление на културното наследство: съвместно създаване, свързване на общности и цели за устойчиво развитие (Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals;);
  • Иновативен и приобщаващ (дигитален) достъп до културно наследство (Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage);
  • Въздействия на културното наследство: културни, икономически, потребителски, обществени и социални ценности (Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values).

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 септември 2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 27 Май 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол