уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за кандидатстване с проекти за мобилност във висшето образование

Покана за кандидатстване с проекти за мобилност във висшето образование

Министерство на образованието и науката, в качеството си на Програмен оператор по програма BG09 "Фонд за стипендии", обявява покана за кандидатстване с проекти за мобилност във висшето образование за пролетен/летен семестър 2015-2016 г. Това е последната покана по програмата, изпълнявана в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Сроковете за кандидатстване са следните:

08.12.2015 г. - подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;

23.12.2015 г. - подаване на кандидатурите в програмния оператор;

04.02.2016 г. - обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

Повече информация за програмата и настоящата покана можете да получите на тел. 032/261 401, отдел „Проектна дейност” или на интернет сайта на програмния оператор тук

 

Последна промяна на 13 Октомври 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол