уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020

Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020

До 2 октомври 2015 г. е срокът за регистрация за участие в предстоящия национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г., който ще се проведе на 8 октомври 2015 г. гр. Плевен, в сградата на Областна администрация Плевен, зала „Плевен“, пл.“Възраждане” № 1. 

Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с предстоящото отваряне на първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Целта на семинара е да събере представители на местните, регионалните и националните публични власти, публично-правни, неправителствени и частни организации, които да се запознаят с основните изисквания в първата покана за предложения по програмата, да дискутират ползите и да споделят опита от участие в проекти за транснационално сътрудничество по програма „Югоизточна Европа“ в периода 2007 – 2013 г., както и да обменят нови идеи за сътрудничество по програма „Дунав“ 2014-2020 г.

В рамките на новата програма в периода 2014-2020 г. ще има още повече възможности за транснационално сътрудничество, обхващащо теми като: иновации и предприемачество, опазване на природното и културното наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и преминаване към нисковъглеродна икономика.

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции. 

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят посочения онлайн регистрационен формуляр за участие.

Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод на въпроси и дискусии.

Дневният ред на събитието можете да прегледате тук.

Последна промяна на 28 Септември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол