уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма QUANTERA

Покана за участие в конкурс по Програма QUANTERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма QUANTERA. Основните цели на програмата са международно сътрудничество и обща схема за финансиране в областта на изследванията на квантовите технологии, чрез координиране на националните и регионалните програми за финансиране.  

QUANTERA ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

  •  Квантова комуникация (Quantum communication)
  •  Квантова симулация (Quantum simulation)
  •  Квантови изчисления (Quantum computation)
  •  Науки в областта на квантовата информатика (Quantum information sciences)
  •  Квантови метрологични измервания и заснемане (Quantum metrology sensing and imaging)

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) –   18февруари 2019 г.

 

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

Последна промяна на 05 Декември 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол