уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


„Developing Skills for the Digital Era“

В периода 2 – 3 декември 2019 г. в гр. Атланта, Съединени американски щати  ще се проведе втора партньорска среща на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и академичните среди на тема: „Developing Skills for the Digital Era“. Срещата се организира от МСД при домакинството на Технологичния институт на Джорджия (Georgia Tech), като ще обедини представители на академичните среди от цял свят, които проявяват интерес към темата за цифровите технологии.

Допълнителна информация относно събитието може да бъде и намерена на следния интернет адрес:https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/events/academia2019.aspx.

информация Атланта.

Последна промяна на 03 Юли 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол