уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма FLAG ERA

Покана за участие в конкурс по Програма FLAG ERA

Покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма FLAG ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии.
Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

  • Graphene (Графен) – фундаментални изследвания
  • Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 195 583.00 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 97 791,50 лева и срок на изпълнение три години.

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 19 февруари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – юни 2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 31 Януари 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол