уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ

Фонд „Научни изследвания”  към Министерство на образованието и науката отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“.

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

- Математика, механика;

- Физика и астрономия;

- Химия;

- Биология и медицински науки;

- Науки за Земята;

- Телекомуникации и информатика;

- Основи на инженерните науки;

- История, археология, етнология и антропология;

- Обществени науки и икономика;

- Филологически науки, изкуствознание;

- Психология, педагогически науки;

- Селскостопански науки.

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на  Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител. Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 11 Януари 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол