уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Наука
  4. »
  5. Програми и проекти
  6. »
  7. Новини и акценти
  8. »
  9. Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

На електронната страница на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария са обявени за стипендии за български граждани в областта на изящните изкуства, стипендии за докторанти, пост-докторанти и млади научни работници от България за учебната 2016/2017 година.

Срок за кандидатстване - 15.11.2015 г.

Повече информация относно изискванията и начина на кандидатстване можете да намерите на:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02624/index.html?lang=en.

Последна промяна на 04 Ноември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол