уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма CONCERT-Japan

Покана за участие в конкурс по Програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CONCERT-Japan. Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 100 000 евро (Решение на ИС с Протокол № 14 от 12.01.2018 г.).

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 11 юни 2018 г. Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 05 Април 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол