уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Препоръка на ЮНЕСКО за науката и научните Изследователи

Препоръка на ЮНЕСКО за науката и научните Изследователи

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от Министерството на външните работи във връзка с препоръка на ЮНЕСКО за науката и научните изследователи. На 39. сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, състояла се през ноември 2017 г., е приета Препоръка, която заменя Препоръката на ЮНЕСКО от 1974 г. 

На посочените линкове може да намерите всички линкове свързани с препоръката:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002658/265809e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002658/265809f.pdf

Пълния текст на Препоръката може да намерите тук.

Последна промяна на 24 Януари 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол