уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Покана към учени за оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

Учени, които са подали заявления за оценители в предходни години са регистрирани в базата данни на ФНИ и не е необходимо да подават заявления отново. Те могат да подадат актуални заявления, ако са настъпили промени в академичната им кариера или в областите на научната им компетентност.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 29 Януари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол