уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Информационна среща за отворения конкурс „Обмен на изследователи и новатори“ от дейностите Мария Склодовска- Кюри

Информационна среща за отворения конкурс „Обмен на изследователи и новатори“ от дейностите Мария Склодовска- Кюри

На 8 февруари 2016 г., в Голямата конферентна зала на УНСС (сградата на Ректората), от 10 до 12 часа се организира информационна среща за отворения конкурс „Обмен на изследователи и новатори“ от дейностите Мария Склодовска-Кюри (H2020-MSCA-RISE-2016). Конкурсът ще бъде представен от д-р Десислава Коларова, консултант проекти, РЕА.

Моля, да имате предвид, че местата са ограничени. Участие в събитието е възможно след получаване на потвърждение. Заявка за участие може да изпращате до 05.02.2016 г. на адрес: j_kalcheva@unwe.bg или r_velinova@unwe.bg

Въпроси към д-р Коларова може да изпращате предварително на националните контактни лица за Мария С.-Кюри: А. Матеева, mateeva@cu.bas.bg и Г.Чупренска, tchouprenska@cu.bas.bg;

Последна промяна на 28 Януари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол