уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма EuroNanoMed ІІІ

Покана за участие в конкурс по Програма EuroNanoMed ІІІ

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

  •  регенеративна медицина
  •  диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика)
  •  системи за таргетно доставяне (на медикаменти)

 

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

Повече информация за конкурса може да намерите тук или на страницата на EuroNanoMed III.

Последна промяна на 21 Ноември 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол