уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Годишна стипендия на Федерална провинция Бавария

Годишна стипендия на Федерална провинция Бавария

Годишната стипендия на Федерална провинция Бавария се отпуска на завършили студенти от България, Хърватия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария.

Стипендията се предоставя от Университета в Регенсбург и е в размер на 735 евро на месец. Тя може да се използва за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ или образователно-квалификационна степен „доктор“ в държавно висше училище на територията на федералната провинция. Отпуска се за период от една година, с възможност за нейното продължаване до 3 години.

Крайният срок за кандидатстване е 01 декември 2017 г.

За повече информация http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Последна промяна на 16 Октомври 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол