уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Български учени могат да се обучават в изследователски център на ЕК

Български учени могат да се обучават в изследователски център на ЕК

Български учени от академичните среди, научноизследователските организации и малките и средни предприятия могат да кандидатстват за обучение в Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия. През тази и до края на следващата година научното звено ще отвори пилотно лабораториите и съоръженията си за научни работници от страните членки на ЕС. Целта е те да получат обучение на най-високо ниво и да създадат партньорски контакти със свои колеги. 

Българските учени ще имат възможност да работят в областта на ядрената безопасност и сигурност (в лабораториите на Евратом), на химията, на биологичните науки и науките за живота, на физиката и на информационните и комуникационните технологии. Първите три отворени научни съоръжения на Съвместния изследователски център ще са в Испра, Италия. В тях ще се извършват обучения по нанобиотехнологии и по безопасност и сигурност на сгради. От СИЦ планират постепенно да осигурят достъп и до обектите си в Белгия, Германия и Холандия.

Няма квота за българските учени, които могат да се включат в обученията. Техният подбор ще става на конкурентен принцип. Начините за кандидатстването и необходимите документи може да се намерят на адрес: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

Последна промяна на 07 Юли 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол