уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Съобщение във връзка с електронното подаване на проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия

Съобщение във връзка с електронното подаване на проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия

Във връзка с предполагаемо повишено натоварване на инфраструктурата и многократни нови регистрации, получаването на парола за вход в системата за електронно подаване на документи за конкурса за част от потребителите е забавено с около 30 мин. Технологичното време необходимо за оторизация и обмен на данни не зависи само от платформата за кандидатстване, а и от други фактори (mail server, network bandwidth и други). Поради това, за да се даде възможност на тези потребители да подадат документите за конкурса, крайният час за подаване на документите за конкурса за двустранно сътрудничество с Русия се променя на 18:00 ч. 

https://www.fni.bg/?q=node/1136

Последна промяна на 02 Юни 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол