уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Информация относно предстоящ „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”

Информация относно предстоящ „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”

Фонд „Научни изследвания“ планира обявяване на конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания във връзка с пандемията от COVID-19. За да имат възможност научните групи да формират колективи с необходимата за изпълнението на проектите научна компетентност и да  подготвят проектните предложения, са публикувани работните варианти на Насоките за конкурса и методиката за оценяване, както и формите за кандидатстване. Документите са в процедура на съгласуване и могат да претърпят промени. Конкретните срокове за обявяване на конкурса и за подаване на проектните предложения все още не са определени, тъй като зависят от няколко текущи административни процедури.

Повече информция може да намерите тук.

Последна промяна на 12 Май 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол