уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество с Русия и поради големия брой постъпили проектни предложения, Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за промяна на сроковете по оценяване на проектните предложения по конкурса:

Административна проверка: до 15.08.2020 г.

Научна оценка: до 30.09.2020 г.

Заседание на двустранна комисия: до 20.10.2020 г.

Решение на ИС за финансиране: до 1.11.2020 г.

 https://www.fni.bg/?q=node/1159

Последна промяна на 29 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол