уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Наука
 4. »
 5. Програми и проекти
 6. »
 7. Новини и акценти
 8. »
 9. Информация за предстоящ конкурс по програма Southeast Asia - Europe

Информация за предстоящ конкурс по програма Southeast Asia - Europe

SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финнасиране на научно-изследователски проекти.

Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи проекти в следните тематични области:

1.Water. Integrated Water Resource management

2. Nanotechnologies.

3. ICT. ICT for innovative service creation based on existing technologies including end-users through living labs or innovation hubs

4. Waste.

   4.1. ICT solutions for Waste management (urban/industrial/reducing marine litter)

   4.2. Waste Management (no ICT focus -urban/industrial, incl. management of chemical and low level radioactive waste produced in various applications of radiation sources

5. Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance)

6. Food

   6.1. Research for sustainable food production along the whole agri-food chain

   6.2. Aquaculture

7. Restorative /regenerative economy

8. Machine Learning

 

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.
 • Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:
 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.
 2. Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Повече информация за конкурса може да намери тук.

Последна промяна на 22 Април 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол