уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Наука
  4. »
  5. Програми и проекти
  6. »
  7. Новини и акценти
  8. »
  9. Научната програма на НАТО за киберотбрана

Научната програма на НАТО за киберотбрана

Научната програма на НАТО за мир и сигурност отправи покана към България и останалите страни членки на ЕС да предоставят проекти в областта на киберотбраната. Целта е да се определи възможният принос на държавите за намаляването на кибератаките и киберзаплахите. Проектите могат да бъдат многогодишни научноизследователски, семинари и обучителни курсове, подготвени от учени и експерти в областта на сигурността на информацията.  

Ключовите направления в научната програма на НАТО са защита на критичната инфраструктура, в това число споделяне на добри практики, изграждане на капацитет и осъществяване на политики, както и подкрепа за развитието на способности в областта на киберотбраната, включително новите технологии и подкрепа в изграждането на информационна и технологична инфраструктура и повишаване на ситуационната осведоменост в областта на киберотбраната.

Конкретните области, в които могат бъдат проектите, са оперативна киберсигурност, технологии в киберсигурността, защитен софтуер за сигурността, хардуерни платформи за сигурност, квантум системи за сигурност, политики и стратегии за киберсигурност. Подробна информация за обхвата на областите има на официалната страница на НАТО: http://www.nato.int/cps/en/natolive/145824.htm.

Формуляри за изготвяне проектите могат да свалят от официалния сайт на НАТО - www.nato.int/science.

Срокът за представяне е 31.10.2017 г. на електронен адрес: sps.info@hq.nato.int.

Последна промяна на 26 Септември 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол