уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Еразъм+ К2 професионалното образование и обучение

Еразъм+ К2 професионалното образование и обучение

Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение са насочени към:

  • Предлагане на методи, практики и иновативни учебни програми в областта на професионалното образование и обучение, с цел насърчаване съответствието между учебните програми и потребностите на пазара на труда в подкрепа на създаване на качествени методи, и развитието на добри практики;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания, и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране;
  • Създаване на гъвкави възможности за развитие на обучаемите в сферата на професионалното образование и обучение;
  • Приложение на кредитния трансфер (ECVET) и осигуряване на качеството (EQAVET) от страна на институциите в областта професионалното образование и обучение;

Крайният срок за подаване на предложения е 24.03.2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 10 Февруари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол