уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Национална стипендиантска програма на Република Словакия

Национална стипендиантска програма на Република Словакия

Обявен е конкурс за стипендии за обучение и специализация на чуждестранни граждани в словашки университети и изследователски центрове през академичната 2016/2017 г., както и през летния семестър на учебната 2015/2016 г.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • семестриално обучение за чуждестранни студенти с продължителност от един до два семестъра;
  • следдипломно обучение и специализация за чуждестранни докторанти, специализанти, учени, изследователи и специалисти за период от един до дванадесет месеца.

Обучаващите се в тези категории не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документ за участие в програмите по електронен път - on-line на http://www.scholarships.sk в срок до 16.00 часа на 31.10.2015 г. за кандидатите за обучение през летния семестър на учебната 2015/2016 година, а за обучение през академичната 2016/2017 година, в срок до 30.04.2016 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие могат да бъдат намерени тук. Подробна информация можете да получите и от г-н Лукаш Марцин на електронен адрес: lukas.marcin@saia.sk.

Последна промяна на 20 Октомври 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол