уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по част от научните области на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, срокът за подаване на заявления се удължава до 2 септември 2020 г.

За повече информация натиснете тук.

Последна промяна на 05 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол