уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Информация относно предстоящото обявяване на конкурс за представяне на проектни предложения по програма CHIST-ERA

Информация относно предстоящото обявяване на конкурс за представяне на проектни предложения по програма CHIST-ERA

През месец декември 2019 г. предстои да бъде обявен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма CHIST-ERA.

Избраните тематични области за предстоящия конкурс са:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 150 000 лева, като ще бъдат финансирани до два проекта с участие на български научни колективи (Решение на ИС, Протокол № 2 от 04.10.2019 г.).

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 05 Ноември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол