уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Еразъм+ К2 образование за възрастни

Еразъм+ К2 образование за възрастни

Стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни имат за цел:

  • Развитие на иновативни методи, практики и иновативни учебни програми;
  • Насърчаване съответствието  между учебните програми и потребностите на пазара на труда;
  • Подкрепа за развитие на качествени инструменти за обучение, подобряване на гъвкавостта и достъпността за възрастните обучаеми;
  • Насърчаване на развитието на добри практики и сътрудничество между заинтересованите страни;
  • Подобряване на достъпа до образователни възможности за възрастни;
  • Осигуряване на гъвкави възможности за реализация на възрастните обучаеми включително признаване на предходни квалификации;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати, посредством Европейски и национални квалификационни рамки.

Крайният срок за подаване на предложения е 24.03.2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 10 Февруари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол