уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана към учени за членове на ВНЕК или като оценители

Покана към учени за членове на ВНЕК или като оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители.

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 06 юли 2018 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, но се препоръчва до 10.09.2018 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 11 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол