уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Извлечение от Заповед № РД 01/8/11.03.2020 г. във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и препоръките на Националния оперативен щаб

Извлечение от Заповед № РД 01/8/11.03.2020 г. във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и препоръките на Националния оперативен щаб

Контактите с ръководители на проекти, членове на колективи, оценители на проекти и други външни лица да се осъществяват както следва:
-       Не се допускат посещения на външни лица в помещенията на ФНИ, с изключение на Деловодството;
-       Всички документи, които не изискват да бъдат внесени лично в Деловодството, да бъдат изпращани сканирани по електронен път на адрес: fni2012@mon.bg, или чрез пощенски или куриерски услуги на пощенския адрес на ФНИ;

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 12 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол