уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Финансиране от National Geographic Society

Програмата подкрепя изключителни проекти, които не могат да бъдат финансирани от други източници. Подкрепят се до 100 проекта годишно със суми от 5000$ до 15000$.

Грантовата програма на The National Geographic Society/Waitt финансира проекти, които изискват рисков капитал, подкрепя изключителни проекти, преминаващи през времеемки процеси на задълбочен преглед. Грантовете на NGS/Waitt са предназначени за финансиране на изследвания в „доказателство на концепцията“ на кандидати на ранен етап в своята кариера.

Кандидати, които планират работа в чужди държави, трябва да включат към изследователските си екипи поне един местен участник. Комисията по подбор няма да разглежда предложения, които търсят финансова подкрепа единствено за лабораторни дейности или архивни изследвания. Грантове се отпускат въз основата на научни постижения и съществуват независимо от другите отдели на National Geographic Society. Получателите на финансирането се очаква да предоставят на National Geographic права за публикуване на техните открития.

Критерии за допустимост:

Не е задължително кандидатите да имат висока образователна степен, за да бъдат допуснати до финансиране, но от тях се изисква да покажат пропорционално равнище на експертиза и опит. Кандидатите трябва да имат връзка с образователна организация или друга институция.

Финансиране: от $5 000 до $15 000;

Краен срок: текущ;

Повече информация можете да намерите тук.

Последна промяна на 12 Януари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол