уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

За да мобилизират научните общности и да улеснят научните изследвания във връзка с пандемията от COVID-19, Националната фондация за природни науки на Китай, Беларуската републиканска фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправят покана за проектни предложения за съвместни изследвания. Целта на настоящата процедура участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“ е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в конкурса.

В конкурса могат да участват научни колективи от Република България, Китайската народна република и Република Беларус. Всяка от финансиращите организации ще финансира научните изследвания на колективите по одобрените проекти от съответната държава. В съответствие с условията за международното сътрудничество в рамките на конкурса и общите процедури между трите финансиращи организации, ще бъдат финансирани проекти, в които освен българския колектив, участват и партньори и от Китай и Беларус, или само от Китай.

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите за фундаментални научни изследвания в конкурса, са:
•    Скрининг и разработване на широкоспектърни анти-коронавирусни лекарства;
•    Изследване и разработване на анти-коронавирусна ваксина;
•    Етиология и патогенни механизми на действие на вируси от животински произход и защитни имунни механизми срещу вируси;
•    Нови технологии за бърза и прецизна диагностика на коронавирус

Общ бюджет на конкурса (за българските колективи):
Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв., съгласно ПМС 89 от 8.05.2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв., а максималната – 200 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца.

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 15.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания".

Повече информация и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“:  http://www.fni.bg/?q=node/1160

Последна промяна на 30 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол