уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Изпълнение на ОП НОИР

При откриването на Годишното информационно събитие на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката каза „2017 г., която изтича, бе много трудна година за изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж. Като успех мога да посоча факта, че Управляващият орган на Оперативната програма успя да реализира основните дейности, свързани с изпълнението на Плана за действие, приет от служебния кабинет, който беше и нашият отговор към част от критичните констатации и получения одитен доклад на Европейската комисия през 2017г.”, каза професор Димов. Той допълни, че другият положителен момент е, че от 1 ноември 2017 г. Управляващият орган на ОП НОИР се структурира в самостоятелна Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проф. Димов очаква до края на януари 2018 г. да приключи оценката на проектните предложения по двете процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и да започне сключване на договорите. През 2018 г. по програмата ще бъдат обявени 9 операции на обща стойност над 180 млн. лв.

Кирил Гератлиев, който е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, информира, че до момента по програмата са обявени процедури на стойност над 805 млн.лв., договорените средства са в размер на близо 292 млн.лв., а разплатените над 120 млн. лв. Той представи и структурата на Агенцията( KG_SESGOP_05122017_final (1) ), както и бъдещите действия за подобряване изпълнението на програмата.

 

Източник: mon.bg

 

 

Последна промяна на 07 Декември 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол