уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Конкурс „Българска научна периодика - 2019 г. “

Конкурс „Българска научна периодика - 2019 г. “

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения се представят до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:

  • На хартиен носител - в един екземпляр на български език с оригинални подписи и печати;
  • В електронен (PDF) формат (идентичен с хартиения носител) на български език, като документите, съдържащи подписи, са сканирани;
  • Списък на всички представени документи за участие в конкурса.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 13 Август 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол