уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19. Процедурата е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

  • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с  COVID19 като проблем от национално и световно значение.
  • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло за подпомагане на усилията на обществото за справяне с пандемията, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства.
  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество като част от усилията на европейската и световната научна общност за справяне с пандемията.

Срокове по конкурса:
Обявяване на конкурса – 1.06.2020 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 23.06.2020 г.
Срок за проверка на административно съответствие и допустимост – 26.06.2020 г.
Срок за оценка и класиране на проектите – 24.07.2020 г.
Старт на проектите – 10.08.2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 02 Юни 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол