уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » СЪОБЩЕНИЕ, ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ОТНОСНО ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/801

СЪОБЩЕНИЕ, ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ОТНОСНО ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/801

На 11  май 2016 г. Европейският парламент и Съвет на ЕС приеха Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми "au pair". Директивата отменя директива 2005/71/ЕО, на което основание е издадена от министъра на образованието и науката Наредба №1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа.

Съобщението може да прочетете тук.

Последна промяна на 03 Декември 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол