уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

CERIC-ERIC е Централно европейска научноизследователска инфраструктура, предлагаща достъп до близо 50 съвременни инструмента за многостепенни изследователски предложения в областта на биоматериалите и нанотехнологиите. Сред страните основателки на CERIC-ERIC са Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Сърбия и Словения. Всяка година приблизително 400 изследователи и технически персонал от цяла Европа вземат активно участие в дейността на CERIC-ERIC. Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 06 Март 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол