уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност. 

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 26.09.2019  г. по електронен път и в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен носител, както следва (подреждането на документите трябва да съответства на описанието в приложеното „Указание за подаване на документите“):

  • на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални подписи и печати;
  • в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа);
  • към електронния формат на български и на английски език се прилагат сканирани документите, съдържащи подписи.
  • Срок за обявяване на конкурсите: до 9.08.2019 г.
  • Дата за затваряне на конкурсите: до 26.09.2019 г. (най-малко 45 дни след обявяване на конкурса);
  • Срок за оценяване: 30.11.2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 13 Август 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол