уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Наука
 4. »
 5. Програми и проекти
 6. »
 7. Новини и акценти
 8. »
 9. Предстоящи информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Предстоящи информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Информационните дни във връзка с обявената втора покана за набиране на проектни предложения по програмата ще се проведат на 26 януари в гр. Серес, Гърция, на 9 февруари в гр. Хасково и на 1 март 2016 г. в Благоевград. 

Информационните дни се организират от Управляващия орган (Министерство на икономиката, развитието и туризма на Република Гърция), Националния орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат на програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция –България 2014-2020 г.

Всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които вземат участие, ще имат възможност  да се запознаят с Програмата и основните насоки по обявената втора покана за набиране на проектни предложения.

Регистрацията за събитията е в срок до: 

 • 21 януари 2016 г. (за участие на 26 януари 2016 г. в гр. Серес, Гърция)
 • 4 февруари 2016 г. (за участие на 9 февруари 2016 г. в гр. Хасково) 
 • 25 февруари 2016 г. (за участие на 1 март 2016 г. в гр. Благоевград) 

Допълнителна информация във връзка с предстоящите информационни дни, дневен ред на събитията, регистрационна форма и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на програмата или тук: 

Последна промяна на 20 Януари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол