уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020

Провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020

До 9 февруари 2016 г. е срокът за регистрация за участие в предстоящия национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г., който ще се проведе на 11 февруари 2016 г. в гр. София, в Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе № 149. 

Информационният ден се организира от Управляващия орган на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Целта на семинара е да събере представители на местните, регионалните и националните публични власти, публично-правни и неправителствени организации, които да се запознаят с основните изисквания в първата покана за предложения по програмата, да дискутират ползите и да обменят нови идеи за сътрудничество по програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. Програмата обхваща следните два приоритета: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции. Желаещите да участват в събитието следва да попълнят посочения онлайн регистрационен формуляр за участие. Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод на въпроси и дискусии.

За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие може да се обръщате към: Десислава Михайлова – старши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 697, ел. поща: DMihaylova@mrrb.government.bg. и Лиза Каменова, младши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 594, ел. поща: lkamenova@mrrb.government.bg. 

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (Balkan‐Mediterranean 2014‐2020, наричана още BalkanMed или BMP) е обявена с общ бюджет на поканата 20 132 788 евро. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

Последна промяна на 26 Януари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол